Otvorenie nového kurzu pre adeptov na posudzovanie hydiny

Ústredná  odborná komisia hydiny otvára nový  kurz pre adeptov na posudzovanie hydiny . Prihlášky  posielajte  na  email : stefanhenzel4@gmail.com , alebo na adresu  Ing. Štefan Henžel , Nevoľné 126  , 967 01 Kremnica . Do 15.8.2018

V žiadosti je potrebné uviesť meno priezvisko , dátum narodenia  , krátky chovateľský životopis , kontakt  email , mob.č. , členstvo v SZCH , ZO , OV. Odporúčanie domovskej  ZO alebo OV  SZCH.

V prípade , že niektorí z Vás poslali svoju prihlášku v minulom období  kontaktujte predsedu ÚOK Ing . Štefana  Henžela na kontaktoch uvedených vyššie.

s chovateľským   pozdravom Ing. Štefan Henžel  predseda ÚOK