Oznam – Vedomostná súťaž mladých chovateľov

Na zasadnutí Komisie mládeže dňa 21. 6. 2018 po zosumarizovaní počtov prihlásených mladých chovateľov (23) a z dôvodu nezaslaných prác súťažiacich (len 15) komisia rozhodla:

„ o zrušení poriadania Vedomostnej súťaže mladých chovateľov 2018 Oblastným výborom Trenčín 17. – 19. 8. 2018. Súťaž sa ruší z dôvodu nerentabilnosti usporiadania súťaže a pre nízku účasť mladých chovateľov.“

Zároveň komisia ďakuje tým OV a mladým chovateľom, ktorí pristúpili zodpovedne k účasti na celoštátnom kole VSMCH 2018.

 

Sekretariát SZCH