Zoznam obrúčok na rok 2019

Dobrý deň milí chovatelia,

uvádzame nižšieuvedené množstvá obrúčok na rok 2019, ktoré sa nachádzajú na sekretariáte SZCH. Obrúčky sú k dispozícii do 26. 7. 2019 za sumu á /0,40 €. Objednávky prosíme  nahlásiť na:  sekretariát@szch.sk.

 

S pozdravom,

sekretariát SZCH

Zostatok obrúčok na SZCH –

Zápisnica zo zasadnutia EE-morčatá

Zápisnica sekcia morčatá Trogir 2019

XXV. Celoštátna výstava mláďat králikov – oznam

Dobrý deň,

týmto vám oznamujeme, že na výstavu sa bude možné od 15. 7. 2019 do 31. 7. 2019 prihlásiť pomocou online aplikácii tak, ako aj na CVZ  do Nitry.

Na prihlášku je NUTNÉ uviesť dátum narodenia mladého chovateľa.

S pozdravom,

sekretariát SZCH

 

https://vystavy.cschbohdalov.cz/cvmszch

https://cschbohdalov.cz/index.php?option=com_content&view=category&id=105&Itemid=122

XXI. ORNITA

Výstavné-podmienky-2019

PRIHLÁŠKA-19

Správa zo 16. – EE medzinárodného školenia posudzovateľov králikov 22.-24.3.2019 Berching/Nemecko

EE Berching

Oznam o uvedení do činnosti novej web. stránky SZCH

Oznamujeme našej členskej základni SZCH, že v súlade s bodom č. 7
Koncepcie rozvoja SZCH na roky 2018 – 2020, ktorá bola prednesená na XII.
Zjazde SZCH dňa 28. apríla 2018 vo Vrútkach, postupne od 15. 6. 2019
uvádzame do

Zápisnica ÚOEK Kálnica

zápisnica 15. 6. 2019

Bratislava Cup 2019

Ráno v sobotu 25. mája Kuchajda v Bratislave znova ožila, avšak nie svojím bežným životom cyklistov, bežcov a relaxujúcich ľudí. Tentokrát boli hosťami brehov jazera králiky z celého Slovenska i hostia z Českej republiky. Všetci boli pripravení bojovať do posledného dychu a ukázať divákom i súperom, kto je

Zápisnica ÚOK Ho Žilina 27.4.2019

2019-04-27 zápisnica ÚOK Ho Žilina 

Vedomostná súťaž mladých chovateľov – Výchylovka 2019

Komisia pre prácu s mládežou na svojom zasadnutí dňa 13. 6. 2019 zosumarizovala prihlášky mladých chovateľov na vedomostnú súťaž. Dáva na vedomie oblastným výborom a koordinátorom pre prácu s mládežou pri OV, že súťaž mladých chovateľov sa uskutoční v termíne