Adepti pre posudzovanie holubov

Dobrý deň,

Žiadosti o prijatie na kurz za adepta pre posudzovanie holubov prosíme zasielať na adresu:

Slovenský zväz chovateľov

sekretariát

Krížna 44

824 76 Bratislava

Po zaregistrovaní budú adepti informovaní o termíne konaní sa kurzu.

 

S pozdravom,

Sekretariát  SZCH

Školenie kontrolných dôverníkov

Vážení chovatelia oviec a kôz,

 

dovoľte nám informovať Vás o podujatí, ktoré sme zorganizovali vo Vrútkach. V sobotu 25. februára 2017 sme zorganizovali školenie kontrolných dôverníkov, ktoré organizujeme každoročne pre všetkých kontrolných dôverníkov.

Program školenia bol zameraný na zhodnotenie výkonu kontroly úžitkovosti

UZNANÉ CHOVY PRE ROK 2017

Štatistický prehľad chovov

Uznané chovy hydina 2017 podľa OV

Uznané chovy hydina 2017 podľa plemien

 

 

Školenie adeptov a posudzovateľov králikov

Dňa 18. 3. 2017 od 8,00 hod v kultúrnom dome v Alekšinciach – neďaleko od Nitry – sa uskutoční školenie adeptov na posudzovanie králikov.

Dňa 19. 3. 2017 od 8,00 hod taktiež v KD v Alekšinciach sa uskutoční školenie posudzovateľov králikov.

Pozvánky

Oznam

Dobrý deň,

oznamujeme všetkým chovateľom,  že dňa 19. 3. 2017 sa v areáli agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik, Nitra konajú Farmárske trhy, predaj chovateľských potrieb a krmív. Na základe rozhodnutia ŠVS SR burza zvierat sa nebude konať.

 

Sekretariát RR SZCH

Zasadnutie Ústrednej odbornej komisie hydiny 04.03.2017

Dňa 04.03.2017 zasadla ústredná odborná komisia hydiny v knižnici SPU Nitra, Katedra hydinárstva .
Program :
1. Otvorenie – Bc. Henžel
2. Kontrola plnenia uznesení –Bc. Henžel

3. Plán práce pre rok 2017 Bc. Henžel
4. Uznané chovy pre rok 2017

Povinnosti ohľadom zaradenia žaka do prílohy A

Na tomto linku –>Najnovšie povinnosti <– nájdete najnovšie informácie o povinnostiach ohľadom zaradenia žaka do prílohy A.

Náležitosti žiadosti o udelenie výnimky zo zákazu komerčných činností (doručenej v období od 4.2.2017 do 4.5.2017) pre exemplár druhu Psittacus erithacus (papagáj sivý – žako)

Burzy zvierat – Žarnovica 2017

Dobrý deň,

na základe informácie od zástupcov  OV SZCH Pohronie týmto oznamujeme, že Burzy zvierat Žarnovica 2017 sú z dôvodu vtáčej chrípky a sťahovania sa z Central Parku do odvolania zrušené.

Viac informácií bude podaných zástupcom ZO SZCH na Aktíve OV SZCH

Objednávky obrúčok na rok 2018

Dobrý deň,

v prílohách zverejňujeme formuláre na objednávky obrúčok na rok 2018. Oproti minulým rokom nastala zmena v možnosti objednávania obrúčok pre exotické vtáctvo. Je na rozhodnutí chovateľa, či si objedná obrúčky plastové (formulár na obrúčky hydina, holuby, exoty) alebo kovové

Správy zo sekcie hydiny pri Európskom zväze (EE)

Správa IGPRT Sursee min

Správa zo sekcie hydiny EE Vosendorf 2016

XSpráva Europ_stand_ kom hydiny EE _Vossendorf 2016