Zasadnutie sekcie holuby dňa 31.5.2019 v Chorvátskom Trogire

Zasadnutie 2019

 

Ocenenie pri príležitosti 50. výročia Ustanovujúceho zjazdu SZCH

Dobrý deň,

chceli by sme  poprosiť  funkcionárov Oblastných výborov navrhnúť jedného svojho člena z Oblastného výboru na ocenenie – vyznamenanie plaketou pri príležitosti „50-teho výročia Ustanovujúceho zjazdu SZCH“

Termín zaslania návrhov na sekretariát SZCH: do 15 9. 2019

Návrh na udelenie Plaketa 50

 

Ďakujeme.

 

S pozdravom,

sekretariát

BURZOVÝ PORIADOK 2019

BURZOVÝ PORIADOK platný od 1.1.2019 na burze poriadanej v priestoroch Agrokomplexu Nitra

burzovy poriadok 2019

burzovy poriadok 2019 AJ

O pohár starostu obce Jablonové 23.06.2019

23. júna 2019 sa všetci dedinčania obce Jablonové na Záhorí tešili na každoročné podujatie – Sviatky Pomoravia. Tento rok ale boli o niečo ozvláštnené a tým niečím boli naše preteky „O pohár starostu obce Jablonové“, kde si, už ako zvykom býva, pomerili

Odpredaj nehnuteľnosti

Vážení priatelia,

Slovenský zväz chovateľov má v záujme odpredať : 1880 m2 ornej pôdy, 104 m2 záhrady, 589 + 61 m2 zastavanej plochy, ktoré sa nachádzajú v Dolnom Kubíne, časť Medzihradné 19, čp. 1530/1, 1530/2, 1530/3 , 1530/6, súp. číslo 69.

Zoznam obrúčok na rok 2019

Dobrý deň milí chovatelia,

uvádzame nižšieuvedené množstvá obrúčok na rok 2019, ktoré sa nachádzajú na sekretariáte SZCH. Obrúčky sú k dispozícii do 26. 7. 2019 za sumu á /0,40 €. Objednávky prosíme  nahlásiť na:  sekretariát@szch.sk.

 

S pozdravom,

sekretariát SZCH

Zostatok obrúčok na SZCH –

Zápisnica zo zasadnutia EE-morčatá

Zápisnica sekcia morčatá Trogir 2019

XXV. Celoštátna výstava mláďat králikov – oznam

Dobrý deň,

týmto vám oznamujeme, že na výstavu sa bude možné od 15. 7. 2019 do 31. 7. 2019 prihlásiť pomocou online aplikácii tak, ako aj na CVZ  do Nitry.

Na prihlášku je NUTNÉ uviesť dátum narodenia mladého chovateľa.

S pozdravom,

sekretariát SZCH

 

https://vystavy.cschbohdalov.cz/cvmszch

https://cschbohdalov.cz/index.php?option=com_content&view=category&id=105&Itemid=122

XXI. ORNITA

Výstavné-podmienky-2019

PRIHLÁŠKA-19

Správa zo 16. – EE medzinárodného školenia posudzovateľov králikov 22.-24.3.2019 Berching/Nemecko

EE Berching