Rodokmene – XXI. CVZ 2018

Dobrý deň milí chovatelia,

o nevyzdvihnuté rodokmene predaných zvierat na XXI. CVZ 2018 je možné do 20. 12. 2018 požiadať na mob. čísle 0905 136 936 formou sms, príp. na mail: 66arara@gmail.com. V správe prosíme uviesť: č. kl., plemeno, meno majiteľa a

Zápisnica zo zasadnitia ÚOK Ho v Košiciach dňa 20.10.2018.

2018-10-20 zápisnica ÚOK Ho Košice

O zlatomoraveckú stuhu 2018

2. ročník pretekov o Zlatomoraveckú stuhu

Preteky sa uskutočnili 20. októbra v Zlatých Moravciach časti Chyzerovce v kultúrnom dome. Súťažilo 22 pretekárok  so 42 králikmi, v ôsmich kategóriách. Športová úroveň králikov rastie, od predchádzajúcich pretekov v júni tohto roku pribudli dve

III. majstrovstvá Slovenska v králičom hope

Súčasťou 21. ročníka „Celoštátnej výstavy zvierat s medzinárodnou účasťou“, boli aj III. majstrovstvá Slovenska v králičom hope. Králiky z celého Slovenska si pomerali svoje sily v štyroch disciplínach – rovinná dráha, parkúr, skok do výšky a skok do diaľky. V

Posudzovatelia

 

Abecedný zoznam posudzovateľov holubov   Priezvisko a meno Adresa PSČ     Mesto Ulica   1. Nosál Miroslav Banská Bystrica Krátka 2 974 01 Predseda zboru posudzovateľov 2. Kováčik Pavol Mojmírovce Štefanovičová 38 951 15 Predseda ÚOK pre chov holubov 3. Bocko Boris Košice – Myslava Povrazova 219 040 16 Podpredseda ÚOK pre chov holubov 4. Podberský Ivo, Ing. Mojmírovce Ku Krížu 1207/34 951 15 Člen ÚOK pre chov holubov 5.

Kluby chovateľov holubov

 

Klub chovateľov letúnov a tipplerov

Peter Dobrucký, Tŕňova 27, 821 04 Bratislava   0903 391 247

Jozef Hrabal, Alej Slobody 1880/26, 026 01 Dolný Kubín

http//klubchovatelovletunovatipplerov.sk

 

Klub chovateľov slovenských hrvoliakov

Podberský Ivo st., Ku krížu 1207/34, 951 15  Mojmírovce

Ing. Krivosudský Ivan, 900 50  Kráľová pri

XXI. CVZ s medzinárodnou účasťou – oznam

Milí chovatelia,

na XXI. CVZ s medzinárodnou účasťou a III. Majstrovstvá Slovenska v Králičom hope vás chceme informovať:

na CVZ bolo prihlásených: cca 2300 ks králikov, 1500 ks holubov a 1400 ks hydiny, a aj touto cestou sa vám chceme poďakovať za

Aktuálne smery v chove králikov – Pozvánka

Milí chovatelia,

dňa 20. 11. 2018 v priestoroch NPPC-VÚŽV Nitra – Lužianky sa uskutoční seminár s názvom Aktuálne smery v chove králikov, na ktorý vás srdečne pozývame.

Aktuálne smery v chove králikov

Kalendár výstav 2018

Kalendár výstav 2018

XXXII.Výstava anduliek Bošáca

Špeciálka 18-1 (1)