III. Miestna výstava hydiny, králikov, holubov

Výstava viedenských králikov

XIX. Gabčíkovská výstava drobných zvierat a exotických vtákov

prihlaska a vystavne podmienky

Zápisnica zo zasadnutia P RR zo dňa 27. 7. 2019

Zápisnica PRR 27.7.overená

Naša Jablonica II. – Black and white na farme Diana

Black and white Microsoft Office Word

Ústredná odborná komisia pre chov oviec a kôz

Ústredná odborná komisia pre chov oviec a kôz

 

Mgr. Ing. Jarmila Dubravská, PhD. – predsedníčka komisie

Adresa: Komenského 1/3, 965 01 Žiar nad Hronom

Mobil: 0903 490 314

e-mail: jarmila.dubravska7@gmail.com

 

Mgr. Anka Hamerlíková – podpredsedníčka komisie

Adresa: Školská 6, 906 12 Jablonica

Mobil: 0902 709 592

e-mail: hamerlikovaa@zoznam.sk

 

7. ročník Memoriálu doc. Egona Gyarmathyho, CSc.

Slovensky zväz chovateľov, Ústredná odborná komisia pre chov oviec a kôz, v spolupráci s Katedrou hygieny a bezpečnosti potravín, FAPZ, SPU Nitra vďaka podpore Agrokomplexu, národného výstaviska od roku 1974, Roľníckych novín, Základnej organizácii SZCH Kozy a súkromným osobám organizujú

Zasadnutie sekcie holuby dňa 31.5.2019 v Chorvátskom Trogire

Zasadnutie 2019

 

Ocenenie pri príležitosti 50. výročia Ustanovujúceho zjazdu SZCH

Dobrý deň,

chceli by sme  poprosiť  funkcionárov Oblastných výborov navrhnúť jedného svojho člena z Oblastného výboru na ocenenie – vyznamenanie plaketou pri príležitosti „50-teho výročia Ustanovujúceho zjazdu SZCH“

Termín zaslania návrhov na sekretariát SZCH: do 15 9. 2019

Návrh na udelenie Plaketa 50

 

Ďakujeme.

 

S pozdravom,

sekretariát

BURZOVÝ PORIADOK 2019

BURZOVÝ PORIADOK platný od 1.1.2019 na burze poriadanej v priestoroch Agrokomplexu Nitra

burzovy poriadok 2019

burzovy poriadok 2019 AJ