Platný zoznam liahní SZCH pre čistokrvnú hydinu uznaných na obdobie 2011 – 2014

Upozornenie :
Uvedené liahne sú uznané na platné obdobie 2011 – 2014, to znamená do konca roku 2014. Po jeho skončení, resp. ešte pred jeho koncom je potrebné požiadať S RR SZCH, Krížna 44, 824 76 Bratislava, písomne o nové uznávacie konanie a vydelegovanie hodnotiteľa na jej uznanie.VŠETKY LIAHNE UZNANÉ DO KONCA ROKA 2011 a KTORÉ NEPOŽIADALI O NOVÉ UZNÁVACIE KONANIE UŹ NIE SÚ POD HLAVIČKOU SZCH