PLNENIE NOVÉHO BURZOVÉHO PORIADKU

komentár k burze január 2019