Podmienky pre výstavu na AX 25. -26.11.2017

Dobrý deň milí chovatelia,

v prílohách vám zasielame Podmienky pre výstavu na AX k 22. – 26. 11. 2017 a Osvedčenia pre vtáky, ktoré sa týkajú XX. CVZ a II. Vyšehradskej výstavy zvierat, ktoré sa budú konať v dňoch 25. a 26. 11. 2017.

S pozdravom,

sekretariát SZCH

Veter.podm.01

Veter.podm.02

Osvedč.iné03

osvedč.papag.04