Posudzovatelia

 

Abecedný zoznam posudzovateľov holubov

  Priezvisko a meno Adresa PSČ
    Mesto Ulica  
1.
Predseda zboru posudzovateľov
2. Kováčik Pavol Mojmírovce Štefanovičová 38 951 15
Predseda ÚOK pre chov holubov
3. Bocko Boris Košice – Myslava Povrazova 219 040 16
Podpredseda ÚOK pre chov holubov
4. Podberský Ivo, Ing. Mojmírovce Ku Krížu 1207/34 951 15
Člen ÚOK pre chov holubov
5.  Čierťaský Roman  Prestavlky  Horná Trnávka 11  966 05
Člen ÚOK pre chov holubov
6. Macko Marián, Ing. Veľký Šariš Dr. Greša 39 082 21
Člen ÚOK pre chov holubov
7. Kolenič Peter, Ing. Petrovany č.d. 555 082 53
Člen ÚOK pre chov holubov
8. Ambruš Bystrík, RNDr.,PhD. Bratislava Rybničná 32 831 06
9. Bielik Rastislav, Ing. Krakovany Južná 37 922 02
10.  Bodó Imrich  Gabčíkovo  Podzáhradná 220  930 05
11. Cintula Juraj Petrova Ves č.d. 79 908 44
12. Demeter Jozef, Ing. Žabokreky nad Nitrou č.d. 337 958 52
13. Dóža Juraj Prešov Magurská 10 080 01
14. Dudžák Peter Nálepkovo č.d. 471 053 33
15. Džujko Ján Humenné Brestovská 184 066 01
16. Firic Jozef Trnava Pažitná 62 917 01
17. Jakab Maroš  Hriadky Južná 97 076 22
18. Jakubička Jozef Veľké Ripňany Biskupová 3 956 07
19.  Ješko Ján Ing. Slovenská Kajňa Benkovce 139 094 02
20. Krivosudský Ivan, Ing. Kráľová pri Senci č.d. 596 900 50
21. Kukučka Michal Nitra Metodova 41 949 01
22. Lacko Ján Valaliky Lomená 20 044 13
23. Lacko Martin Valaliky Lomená 20 044 13
24. Lenárth Milan Martin Osloboditeľov 74 036 01
25. Leško Ján Horovce č.d. 49 072 02
26. Margetín Andrej, Bc. Chocholná – Velčice č.d. 302 913 04
 27.  Martinkovič Michal  Sekule Štúrova 366  908 80
28. Miča Milan Senica Železničná 373 905 01
29. Németh Attila Horné Saliby Malá 462 925 03
30. Petrík Michal Koniarovce č.d. 19 956 13
31. Podberský Ivo st. Mojmírovce Ku Krížu 1207/34 951 15
32. Stodola Ivan Považská Bystrica Gorkého 238/5 017 01
33. Szarka Štefan Dolné Saliby č.d. 562 925 02
34. Šípoš Ladislav Topoľčany Mojmírova 1281/63 955 01
35. Valach Ivan Levice  Textilná 17 934 01
36. Vaňo Jozef Nemčice  Kapustnícka 358 955 01
37. Vitáloš Róbert Jelka Hlavná 677 925 23
38. Vražba Marek, Ing. Čermany č.d. 41 958 06
39. Zaňát Miroslav Šajdíkove Humence č.d. 10 906 07
40. Žáková Dana Hlboké Košútovec 1028 906 31
41. Žigmond Ivan Veľké Kozmálovce č.d. 135 935 21
Kasan Emil – čestný posudzovateľ Hliník nad Hronom Dolná Ždaňa 32 966 01