Posudzovatelia

Posudzovatelia spevu kanárikov SZCH
Buroň Daniel, Slnečná 163, 029 01 Námestovo tel: 0948 036 579, dburon@orava.sk
Jankovič Miroslav , Fedákova 42, 841 02 Bratislava tel: 0907758 150, miroslav.jankovic@post.sk

DiS. Kabát Martin, Dražice 217, 391 31 Tábor, kabat@cschdz.eu
Bc. Kubík Vladimír, Karvaša a Blahovca 133,038 61 Vrútky tel: 0907 079 571 vladimirkubik@centrum.sk
Petráš Jozef, J.Kostru 83, 038 51 Turčianska Štiavnička
Petráš Marek, J.Kostru 83, 038 51 Turčianska Štiavnička – predseda zboru posudzovateľov , marekpetras205@gmail.com