Posudzovatelia hydiny

Posudzovatelia hydiny 2015
1. BALOGH Zoltán, Jur nad Hronom 97, 935 57 , 0905 210 777
2. BANDÍK  Stanislav, Oravská Polhora 885, 029 47, 0907 304 618
3. BARZO Štefan, 935 31 Dolná Seč 202 , 0903 188 922
4. BROS Milan, 027 12 Liesek 599
5. BERNÁT Peter Ing., 038 11 Belá- Dulice 55 , pozastavená činnosť
6. CAPEK Jaroslav, Hlinská 11, 010 01 Žilina, 0903 796 176
7. CAPEK Pavol , Kudlov 976, 023 14 Skalité , 0905 248 516
8. DROPPA  Vlado, 013 06 Terchová 230 , 041/5993145 , 0911 023 030
9.  FICZA Viktor, Ing. Mýtna 22, 940 01 Nové Zámky, 0905 417 698
10. FIALA  Vladimír, 925 27Veľký Grob 344, 0907/ 263 953
11. FOGADA  Jozef, Konopniská 601, 951 35 Veľké Zálužie, 0904 343 653
12. FRIDRICH  Milan, B.Slančíkovej Timravy 76, 985 52 Divín  0907 614935
13. GOŇO Vlastimil, Vinohradnícka 26, 915 01 Nové Mesto/Váhom, 032 771 4836.
14. GURA Marek,Ing., Duklianska 75, 052 01 Sp.Nová Ves, 0918 780 025
15. HENŽEL  Štefan, Nevoľné 127, 967 01 Kremnica,  0908 934 07
16. HRNČÁR Cyril,Ing.PhD., 951 42 Zbehy 670,    0949126318
17. HULKA Miroslav, Pezinská 20, 901 01 Malacky, 0905 920 290
18. HORVÁTH Milan, Obycká 25, 951 93 Machulince, 0949 504 151
19. IVANECKÝ  Anton, Kokošovce 68, 082 52 ,  0915 301 716
20. JANEGA Štefan, Ing., 956 37 Malé Hoste 195, 0903 486 325
21. JURKO Imrich, 076 22 Vojčice 53, 056 676 12 49
22. KALIŠ Milan, Rakoľuby 705,  916 31, 0904 133 294
23. KAVULIČ Cyril, 052 22 Jamník 19 SNV, 0904 303 696
24. KOREC Peter, Nová štvrť 439, 951 21 Rišňovce , 0908 536 848
25. KRAJČÍR Peter, Naftárska 992, 908 45 Gbely, 0904 530 231
26.Krecula Vincent, 072 54 Lekárovce 92, 056 6590136
27. KUBIŠ Klement, 017 01 Sverepec 94, 0907 906 403
28. LAMPERT Tibor, Čab 274, 951 24 Nové Sady, 0908 703443
29. LUKÁČOVÁ Ľudmila, Mgr.Borcová 37, 038 44 Jazernica,    t.č. neposudzuje
30. MATEJČÁK Pavol, 027 12 Liesek 107, 0902 303 947
31. MIKITA Martin, Ing., Vodárenská 1, 080 01Prešov , e mail : mmikitam @gmail.com
32. MIĽO Štefan, 072 54 Lekárovce  175, 056 6590136
33. MOZDÍK Pavol, Ing ., Na štrkovisko 5, 951 12 Ivanka/Nitre,   0905 964 953
34.  ONDARKO František, Kudlovská 132 , 066 01 Humenné
35. PAPÁNEK Rudolf, 013 51 Maršová Rašov 249
36.  RANINEC František, 913 11, Veľké Bierovce130, 032 649 625
37. STANÍK Milan, 919 33 Trakovice 122, 0910 105894
38. SEDLÁK Jozef, 082 53 Petrovany 170
39. ŠEDÍK Ondrej, Sládkovičova 643, 018 61 Beluša
40.  ŠPAŇÚR Jozef, 951 75 Beladice 383, predseda zboru posudzovateľov , 0905 572 664
41.  ŠMIDA Jozef,  Poľná 64, 971 01 Prievidza
42. ZMEKO Milan, Brezová 4,  949 01 Nitra
43.  ŽUFFA Peter,  913 11 Trenč.Stankovce 92,   0905 744 599

Dokumenty na stiahnutie
Štatút posudzovateľa hydiny (0.09 MB, DOC)