Posudzovatelia vtáctva SZCH

Bobko Ján, Pribinova 97,053 11 Smižany
Forisch Pavol, J.C.Hronského 22, 831 02 Bratislava – čestný posudzovateľ
Gronich Stanislav, T.Tekela 4, 917 00 Trnava
Chudada Boris, Bazovského 19, 921 01 Piešťany – predseda zboru posudzovateľov
Lettler Anton, Š.Fidlika 19, 917 01 Trnava
Kozej Miroslav, Kozmonautov 13, 036 01 Martin
Kubica Erich, Javorinská 12, 921 01 Piešťany
Loffler Karol, V.Klementisa 63, 917 00 Trnava
Lukovič František, Bratislavská 4, 929 01 Nová Dedinka
Marec Jaroslav, RNDr. Staničná 25, 919 04 Smolenice
Oško Milan, Ing., Podhorská 21, 036 01 Martin
Patráš Milan, Sásovská 58, 974 00 Banská Bystrica – čestný posudzovateľ

Uhrín Martin, MVDr. 094 02 Benkovce 103
Vančo Vladimír, Veterná 15, 917 01 Trnava
Vávra Milan, 908 71 Moravský Ján 296
Vanca Miroslav, Hutnícka 10, 052 01 Spišská Nová Ves
Vojník Michal, Mgr. Záborského 4, 071 01 Michalovce

Dokumenty na stiahnutie
Otázky pre posudzovateľov exotov (0.11 MB, DOC)