Potvrdenie pre chovateľov

Dobrý deň,

v prílohe vám zasielame Externý list zo Sekretariátu SZCH, ktorý, po potvrdení štatutárov OV SZCH, ZO SZCH môžu naši chovatelia predložiť pri prechode medzi okresmi z dôvodu chovu zvierat

Ext. list 294 2020 Potvrdenie Corona