Povinnosti ohľadom zaradenia žaka do prílohy A

Na tomto linku –>Najnovšie povinnosti <– nájdete najnovšie informácie o povinnostiach ohľadom zaradenia žaka do prílohy A.

Náležitosti žiadosti o udelenie výnimky zo zákazu komerčných činností (doručenej v období od 4.2.2017 do 4.5.2017) pre exemplár druhu Psittacus erithacus (papagáj sivý – žako) alebo exemplár druhu Lygodactylus williamsi (gekón), ktorý bol nadobudnutý najneskôr dňa 3.2.2017 nájdete na tomto linku  –> Náležitosti žiadosti o udelenie výnimky  <–