Pravidlá pre posudzovateľov a adeptov, platné od roku 2017.

Komisia AT SZCH odsúhlasila pravidlá posudzovateľov a adeptov, platné d roku 2017. V prílohe nájdete podrobný výklad pravidiel, ktorými sa posudzovatelia a adepti riadia.

 

Pravidlá pre Posudzovanteľov a adeptov.