Predsedníctvo RR

Zápisnica z rokovania P RR SZCH zo dňa 14.02.2015 (0.09 MB, DOC)

Zápisnica z rokovania P RR SZCH zo dňa 11.10. 2014 (0.10 MB, DOC)

Zápisnica z rokovania P RR SZCH zo dňa 28.06.2014 (0.09 MB, DOC)

Zápisnica z rokovania P RR SZCH zo dňa 01.02.2014 (0.09 MB, PDF)