Uznávanie chovov hydiny + Predsedovia oblastných uznávacích komisií pre kontrolované chovy hydiny

Vážení priatelia, v dôsledku vládnych opatrení sa väčšina výstav na Slovensku nekonala a z toho istého dôvodu nebolo možné uskutočniť ani školenie posudzovateľov, tak Vám zasielame usmernenie na uznávanie diferencovaných chovov hydiny, ktoré bolo prijaté na zasadnutí ÚOK Hy dňa 20.11.2020.

 

V prípade uznávania B chovu, ktorý bol uznaný už v minulom roku, v dôsledku nekonania CV, je potrebné v bode účasť na výstavách prideliť predpísaný počet bodov tak ako keby sa chovateľ výstavy zúčastnil, obdobne je potrebné postupovať aj pri uznávaní „A“ chovu, nakoľko veľa výstav bolo v dôsledku vládnych opatrení zrušené.

Novo uznaný „B“ chov musí spĺňať všetky stanovené podmienky okrem už spomenutej podmienky účasti na CV. Toto opatrenie stráca účinnosť pominutím dôvodov nekonania výstav. Uznávací proces je potrebné ukončiť v mesiaci Január 2021, s tým, že uznávacie protokoly musia byť doručené na sekretariát SZCH do 31.1.2021.

Centrálna uznávacia komisia schvaľuje :

Klementa Kubiša pre uznanie liahne Nedožery Brezany;

Jaroslava Capeka pre uznanie liahne Žilina;

V prílohe Vám posielame zoznam predsedov oblastných uznávacích komisii. V prípade nejakých nejasností ma môžete kontaktovať na t.:0905572664.

Zároveň Vás prosím o potvrdenie prijatej správy.

 

s pozdravom

Jozef Špaňúr, predseda zboru posudzovateľov Hy.

 

 

Predsedovia oblastných uznávacích komisií pre kontrolované chovy hydiny …