Registrátori

Oznam – zmena ústredného registrátora
ÚOK pre chov králikov, kožušinových zvierat a drobných hlodavcov oznamuje zmenu ústredného registrátora.

Do tejto funkcie bol od 23.05. 2015 zvolený pán:

Š t e f a n  A d a m e c

Čsl. Partizánov 256/34

972 26 Nitrianske Rudno

e-mail: steslik77@gmail.com

tel.: 0908/227317

Žiadame týmto, aby všetky požiadavky a korešpondencia bola posielaná pánu Štefanovi Adamcovi.

Registračné čísla okresov a kontakty na registrátorov králikov SZCH

Dokumenty na stiahnutie
Registračné čísla okresov a kontakty na registrátorov králikov SZCH (0.06 MB, DOC)