Sekretariát RR SZCH

Slovenský zväz chovateľov
Krížna 44
824 76 Bratislava

p. Jana Zboniaková

tel. 0910 392 555
e-mail: sekretariat@szch.sk

Štatutárny orgán SZCH:
RNDr. Július Szabo – predseda RR SZCH
e-mail: predseda@szch.sk

Jozef Špaňúr – tajomník RR SZCH
e-mail: tajomnik@szch.sk
mobil: 0910 497 555

Ekonómka, hospodárka SZCH:
p. Gabriela Babjaková
e-mail: szch.sekretariat@stonline.sk
tel. 0910 349 555