Školenia určené chovateľom oviec

V dňoch 16. februára, 23. februára a 1. marca 2016 ZCHOK a Štátna veterinárna a potravinová správa SR organizujú školenia zamerané najmä na aktuálnu situáciu v chove malých prežúvavcov, požiadavkách na osobnú a prevádzkovú hygienu na salašoch, získavanie surového ovčieho mlieka a výroba mliečnych výrobkov z ovčieho mlieka na salašoch a certifikát zlatá ovca a zlatá koza.


Školenie je spoplatnené. Školenie sa uskutoční:

16.2.2016 Združená stredná škola, SNP 16, Sabinov,

23.2.2016 Stredné odborné učilište stavebné, Tulipánova 2, Žilina,

1.3.2016 Stredná odborná škola, Pod Bánošom 80, Banská Bystrica

V prípade záujmu nájdete viac informácií na stránke ZCHOK.