Školenie adeptov a posudzovateľov králikov

Dňa 18. 3. 2017 od 8,00 hod v kultúrnom dome v Alekšinciach – neďaleko od Nitry – sa uskutoční školenie adeptov na posudzovanie králikov.

Dňa 19. 3. 2017 od 8,00 hod taktiež v KD v Alekšinciach sa uskutoční školenie posudzovateľov králikov.

Pozvánky boli všetkým zaslané, účasť na školeniach je povinná (pre adeptov aj školenie posudzovateľov králikov).

 

Sekretariát RR SZCH