Školenie adeptov na posudzovanie hydiny

Dňa 23.04.2016 sa uskutočnilo v poradí tretie školenie adeptov na posudzovanie hydiny v priestoroch Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre na katedre hydinárstva  a malých hospodárskych zvierat , kde nám dlhodobo zabezpečuje profesionálne podmienky pre výučbu  člen našej komisie Ing. Cyril Hrnčár PhD. za čo mu patrí veľká vďaka.

Do kurzu sa nám prihlásilo  13 adeptov :

Ing. Eva Bencová , Nitra

Pavol Bonk , Spišská Nová Ves

MVDr. Blažej  Bystriansky ,Orava

Ľubomír Dvorniak  , Prešov – VYRADENÝ  Z KURZU PRE  NEÚČASŤ NA TROCH ŠKOLENIACH

Mgr. Pavol Hrvoľ , Považská Bystrica

Jiří Juráň , Považská Bystrica

Ing. Ján Kadík , Žilina

Jozef Pastierik , Prievidza – VYRADENÝ Z KURZU PRE  NEÚČASŤ NA TROCH ŠKOLENIACH

Vasyl Polonchak , Dunajská Streda

Michal Syseľ , Nitra

Viktor Šepela , Vihorlat

Jana Trojanová , Prešov

Mgr. Lukáš Vass , Trebišov

Foto zo školenia adeptov

Foto zo školenia adeptov

27.4.2016 114 27.4.2016 116 27.4.2016 117 27.4.2016 118

 

Ďalšie školenie adeptov  je predbežne plánované 6/2016.