Školenie kontrolných dôverníkov

Vážení chovatelia oviec a kôz,

 

dovoľte nám informovať Vás o podujatí, ktoré sme zorganizovali vo Vrútkach. V sobotu 25. februára 2017 sme zorganizovali školenie kontrolných dôverníkov, ktoré organizujeme každoročne pre všetkých kontrolných dôverníkov.

Program školenia bol zameraný na zhodnotenie výkonu kontroly úžitkovosti v roku 2016 a prípravu na rok 2017. Na zasadnutí bola kooptovaná nová členka komisie Ing. Petra Pajasová. Kontrolní dôverníci rokovali o programe memoriálu docenta Gyarmathyho a dohodli sa na návrhu termínu konania nákupného trhu. V tomto roku by sa nákupný trh mal konať v Nitre počas výstavy Agrokomplex v piatok 18. augusta 2017.

Veríme, že sa nám aj v tomto roku podarí stretnúť sa v zdraví.

 

S chovateľským pozdravom

 

Jarmila Dubravská a členovia ÚOKOK SZCH