Školenie posudzovateľov ÚOK Králikov

Dobrý deň,

chceme vás týmto informovať, že plánované školenie posudzovateľov králikov sa vzhľadom k danej situácii nebude konať. Termín konania vám bude oznámený vopred.

 

S pozdravom,

sekretariát SZCH