Správa z rokovania RR SZCH

Správa z RR SZCH 21.1.2017