Správa z vykonanej kontroly účtovníctva SZCH

Dobrý deň,

v prílohe zverejňujeme Správu z vykonanej kontroly účtovníctva SZCH, ktorá sa konala dňa 4. 4. 2018 na sekretariáte SZCH, Bratislava

 

 

Správa UKK 4.4.2018