Správa zo 16. – EE medzinárodného školenia posudzovateľov králikov 22.-24.3.2019 Berching/Nemecko

EE Berching