UPOZORNENIE

Upozorňujeme organizačné jednotky SZCH (Oblastné výbory, Základné organizácie, Kluby), ktoré majú pridelené IČO a DIČ a povinnosť podať daňové priznanie za rok 2019, že termín podania daňového priznania je do 31. 10. 2020

 

tajomníčka SZCH