Usporadúvanie výstav

Po odvolaní núdzového stavu vládou SR sa počnúc dňom 17. mája 2021 znova môžu konať hromadné podujatia, medzi ktoré možno zaradiť aj aktivity nášho zväzu (schôdze, výstavy, súťaže, prehliadky a pod.). Tieto je však možné konať len za predpokladu, že organizátori zabezpečia dodržanie aktuálnych opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR v súlade s COVID kalendárom. Preto organizátori výstav musia vo vlastnom záujme sledovať a  zabezpečiť výstavu podľa vyhlásených  opatrení.