Ústredná kontrolná komisia

Ústredná kontorlná komisia je dôležitým Republikovým orgánom zväzu. Ako  najvyšší kontrolný orgán zväzu kontroluje správnosť a účelnosť vynakladania finančných prostriedkov na podujatia organizované zväzom.

Na svojom prvom zasadnutí komisia odsúhlasila plán kotrolnej činnosti a úlohy pre obdobie pôsobenia.

Predsedom Ústrednej kontrolnej komisie je pán Klement Kubiš.

Členovia komisie:

Bc. Peter Hitka

Ing. Ján Kadík

Milan Lenárt