Ústredná kontrolná komisia

Ústredná kontrolná komisia je dôležitým Republikovým orgánom zväzu. Ako  najvyšší kontrolný orgán zväzu kontroluje správnosť a účelnosť vynakladania finančných prostriedkov na podujatia organizované zväzom.

Na XII. Zjazde SZCH konaného dňa 28. 4. 2018 boli schválení títo členovia ÚKK:

Predseda Ústrednej kontrolnej komisie:  pán Milan Lenárth

Členovia komisie:

 

Ing. Ján Kadík

Mgr. Ladislav Šípoš

Mgr. Štefan Baláži

pán Peter Hitka