Ústredná odborná komisia

ÚOK pre chov exotického vtáctva – 2014 – 2018

1. Miroslav Kozej, Kozmonautov 13, 036 01 Martin – predseda
2. Milan Vávra , 908 71 Moravský Ján 296 – podpredseda
3. Boris Chudada, Bazovského 19, 921 01 Piešťany – predseda zboru posudzovateľov
4. Ing.arch. Vladimír Falat, ČSLA 10, 972 17 Kanianka
5. Karol Klein, 916 27 Častkovce 371
6. Ján Konkoľ, Sibírska 2, 071 01 Michalovce
7. Ľuboš Pavlech, 916 37 Kálnica 73
8. RNDr. Blanka Bruteničová – tajomník komisie

 

Kontakt:

Slovenský zväz chovateľov

Krížna 44, 824 76  Bratislava

Jana Zboniaková

tel.: 02 5557 5034,   mob.: 0910 392 555

e-mail: sekretariat@szch.sk

Dokumenty na stiahnutie
Zápis 1/1/2015 (0.05 MB, DOC)