Ústredná odborná komisia

ÚOK pre chov exotického vtáctva – 2014 – 2018

1. Miroslav Kozej, Kozmonautov 13, 036 01 Martin – predseda
2. Milan Vávra , 908 71 Moravský Ján 296 – podpredseda
3. Boris Chudada, Bazovského 19, 921 01 Piešťany – predseda zboru posudzovateľov
4. Ing.arch. Vladimír Falat, ČSLA 10, 972 17 Kanianka
5. Karol Klein, 916 27 Častkovce 371
6. Jozef Krištan,094 35 Soľ 337
7. Ľuboš Pavlech, 916 37 Kálnica 73

Kontakt:

Slovenský zväz chovateľov

Krížna 44, 824 76  Bratislava

Jana Zboniaková

mob.: 0910 392 555

e-mail: sekretariat@szch.sk

Dokumenty na stiahnutie
Zápis 1/1/2015 (0.05 MB, DOC)