Ústredná odborná komisia

Zloženie ÚOK pre chov králikov, kožušinových zvierat a drobných hlodavcov

Maroš Sládek – predseda

MVDr. Peter Supuka – podpredseda

Ing. Miloš Supuka – predseda zboru posudzovateľov

Štefan Adamec

Ivan Líška

Miroslav Tomašov

Peter Stanko

Ing. Alena Mikulinova – odbor chovu drobných hlodavcov