Ústredná odborná komisia

Zloženie Ústrednej odbornej komisie pre chov holubov
Pavol Kováčik – predseda
Boris Bocko – podpredseda
Miroslav Nosál – predseda zboru posudzovateľov
Ing. Ivo Podberský
Peter Dobrucký
Roman Čierťaský
Ing. Peter Kolenič