Ústredná odborná komisia

Zloženie Ústrednej odbornej komisie pre chov hydiny
Bc. Štefan Henžel, Nevoľné 127, 967 01 Kremnica – predseda 0908 934 072
Ing.Cyril Hrnčár, PhD, 951 42 Zbehy 670 – podpredseda 0903 182 734
cyril.hrncar@uniag.sk , hrncar@gmail.com

Jozef Špaňúr, 951 75 Beladice 383 – predseda zboru posudzovateľov 0905 572 664
jozef.spanur@minv.sk

Jaroslav Capek, Hlinská 11, 010 01 Žilina 0903 796 176

Peter Krajčír, Naftárska 992, 908 45 Gbely 0904 530 231

Klement Kubiš, 017 01 Sverepec 94

Ing. Pavel Mozdík, Na štrkovisko 5, 951 12 Ivanka pri Nitre