Ústredná odborná komisia

Zloženie Ústrednej odbornej komisie pre chov hydiny 2018 – 2022
Ing. Štefan Henžel, Nevoľné 126, 967 01 Kremnica – predseda 0908 934 072 , stefanhenzel4@gmail.com
Ing.Cyril Hrnčár, PhD, 951 42 Zbehy 670 – podpredseda 0903 182 734
cyril.hrncar@uniag.sk , hrncar@gmail.com

Jozef Špaňúr, Višňova 383, 951 75 Beladice – predseda zboru posudzovateľov,  0905 572 664
jozef.spanur@gmail.com

Zoltán Balogh ,  Jur nad Hronom 97 , 935 57  , 0917 333 554 , welbornes.zz@gmail.com

Peter Krajčír, Naftárska 992, 908 45 Gbely 0904 530 231

Michal Kalafut, Vlková  211 ,059 72 Vlková ,0905 863 908 ,kalafut.michal1@gmail.com

Bc. Michal Sysel, 951 16 Svätoplukovo 112