Ústredná odborná komisia

ÚOK pre chov spevavých kanárikov – volebné obdobie 2014 – 2018
1. Bc. Vladimír Kubík, Karvaša a Blahovca 133, 038 61 Vrútky – predseda, tel: 0907 079 571, e- mail: vladimirkubik@centrum.sk
2. Peter Kubík, Na úvrati 48 821 04 Bratislava – podpredseda, tel: 0903 436 751
3. Marek Petráš, J.Kostru 83, 038 51 Turčianska Štiavnička – predseda zboru
posudzovateľov, tel: 0915 800464
4. prof. Ing.Ladislav Kunák CSc., Plzenská 53, 040 01 Košice, tel: 0903 179131
5. Jozef Petráš, J.Kostru 83, 038 51 Turčianska Štiavnička, tel:  0908 034008