Ústredná odborná komisia

Voľby do ÚOK pre chov oviec, kôz a koní sa uskutočnili počas celoslovenského aktívu 8. marca 2014 vo Vrútkach.

Ing. Jarmila Dubravská, PhD. – predsedníčka komisie

Komenského 1/3, 965 01 Žiar nad Hronom

mobil: 0903 490 314 , e-mail:dubravska@sppk.sk

 

Ing. Jozef Kováč – podpredseda komisie

966 81 Žarnovická Huta 87, e-mail: jozefk8@gmail.com

 

Ing. Peter Bernát  – predseda zboru posudzovateľov

038 11 Belá Dulice    55

mobil: 0908 931 100, tel. práca 043 429 7602

 

Mgr. Anna Hamerlíková – členka

Školská 6, 906 12 Jablonica

telefón: 0902 709 592, e-mail: hamerlikovaa@zoznam.sk

 

Ing. Ivan Fazekaš – člen

951 77 Beladice 446,

e-mail: ivan.fazekas.sk@gmail.com