Odborná komisia

ODBORNÁ KOMISIA PRE KRÁLIČÍ HOP SZCH

V zmysle uznesenia XX. zjazdu SZCH  predsedníctvo RR SZCH potvrdilo 26. 5. 2018 ustanovenie Odbornej komisie pre králičí hop SZCH. V tomto volebnom období bude pracovať v zložení:

Predseda: Dušan Barlík, predseda ZO SZCH exoty a KH Nitra

Členovia:

Erika Melušová, predsedníčka ZO SZCH králičí hop Martin, hlavná rozhodkyňa

Blažena Pavkovová, predsedníčka ZO SZCH Skýcov

Jozef Beňuška, predseda ZO SZCH králičí hop Bratislava

Simona Krupčíková

Júlia Chvojková

 

ODBORNÁ KOMISIA PRE KRÁLIČÍ HOP SZCH USTANOVENÁ