Vedomostná súťaž mladých chovateľov – Výchylovka 2019

Komisia pre prácu s mládežou na svojom zasadnutí dňa 13. 6. 2019 zosumarizovala prihlášky mladých chovateľov na vedomostnú súťaž. Dáva na vedomie oblastným výborom a koordinátorom pre prácu s mládežou pri OV, že súťaž mladých chovateľov sa uskutoční v termíne od 13. do 15. 7. 2019 vo Výchylovke – Nová Bystrica, Základná škola. Príchod bude v sobotu (13. 7. 2019 od 13.00 – 17,00 hod). Odchod zo súťaže bude v pondelok (15. 7. 2019). Zainteresované OV budú vyrozumené komisiou.

Bližšie informácie budú uvedené v buletine, ktorý bude zaslaný oblastným výborom.

 

Bulletin_CVS_MCH_2019