Vedomostná súťaž mladých chovateľov – vyhodnotenie

súťaž ml. ch.