VIII. výstava zvierat východoslovenského regiónu s medzinárodnou účasťou

SZCH ZO I. Košice usporiada v dňoch 20.-21. októbra 2018   VIII. výstavu

zvierat východoslovenského regiónu s medzinárodnou účasťou (HU,PL,RO)  a 20. ročník memoriálu Imricha Molčana pre expozíciu Košického kotrmeliaka modrého sedlatého vo výstavnom areáli Košice-Barca,

ulica Pri pošte 2. Vystavované budú tieto druhy zvierat – holuby, králiky, hydina, exotické vtáctvo. Pre verejnosť bude výstava otvorená v sobotu 20.10.2018 od 8,00 do 18,00 hod a v nedeľu 21.10.2018 od 8,00 do

14,00

hod. Výstavné podmienky sú uverejnené na internetovej stránke www.zchke.sk. Informácie na tel. č. 0918 248 801. Tešíme sa na vašu  účasť a srdečne Vás pozývame.

 

 

Pozvanka plagát Košice 2018