XIII. Výstava mláďat anduliek KCHVA

Snímka obrazovky 2016-06-02 o 22.33.36 

            SLOVENSKÝ  ZVÄZ  CHOVATEĽOV

Klub chovateľov výstavných anduliek v Bratislave


                                             XIII. Výstava mláďat anduliek KCHVA

Termín: 30.7.2016(sobota)

Miesto: Bošáca – Kultúrny dom

Preberanie vtákov: 7.00 -8.00 hod.

Výstavné podmienky:

1. Vtáky budú vystavované vo vlastných klietkach.

2. Výstavný poplatok za jedného vtáka 1 €, ktorý sa uhradí pri
preberaní vtákov.

3. Pri preberaní vtákov treba predložiť platné veterinárne potvrdenie

4. Pri preberaní vtákov treba odovzdať zoznam vystavovaných vtákov
na priloženom tlačive.

5. Posudzovať sa bude v kategórii mláďat jednotlivci, páry,kolekcie a v
„ BABY“, bez priznania bodov , ale podľa poradia , samce a samice.

6. Posudzovať výstavu budú delegovaní posudzovatelia.( p.Řejha Jiří)

7. Ocenení budú: víťaz, náprotivok víťaza, víťazný pár, víťazná kolekcia, víťazné ,,BABY“ a víťazi skupín.

8. Ukončenie výstavy sa predpokladá dve hodiny po ukončení posudzovania.

Tešíme sa na Vašu účasť

Poznámka: V jednotlivcoch sa môže vystavovať max.3 ks v jednej farby a kresby.

Posledný termín pre objednanie obrúčok pre rok 2017.je výstava mláďat u p. Lukoviča!
Žiadame všetkých členov aby si vyrovnali pohľadávku členského pre rok 2014-16
Žiadame všetkých, aby dodržali čas pre preberania vtákov.

Výbor KCHVA v Bratislave.

Kliknutím na tento odkaz si stiahnete prihlášku Prihláška mláďatá 2016