XIX.CVZ a I.MV Vyšehradskej štvorky

Milí chovatelia,

v prílohách zverejňujeme Prihlášku, Výstavné podmienky a vysvetlenie k zasielaniu prihlášok na XIX. Celoštátnu výstavu zvierat a I. Medzinárodnú výstavu Vyšehradskej štvorky, ktoré sa uskutočnia v dňoch 26. – 27. 11. 2016 v Nitre. Súčasťou výstavných podmienok je aj prihlasovací formulár pre jednotlivé druhy zvierat.

 

prihlaska-na-cv-2016

vystavn-podmienky-2016

zasielanie-prihlasok