XXI. CVZ s medzinárodnou účasťou – oznam

Milí chovatelia,

na XXI. CVZ s medzinárodnou účasťou a III. Majstrovstvá Slovenska v Králičom hope vás chceme informovať:

na CVZ bolo prihlásených: cca 2300 ks králikov, 1500 ks holubov a 1400 ks hydiny, a aj touto cestou sa vám chceme poďakovať za vaše chovateľské úspechy.

Na slávnostnom otvorení dňa 24. 11. 2018  cca o 11,30 hod. sa uskutoční  vo zväzovom stánku aj odovzdávanie ocenení z Európskej výstavy, ktorá sa konala v Dánsku, na ktorej sa prezentovali aj chovatelia SZCH. Svoju účasť prisľúbil  aj p. Ing. Štefan Ryba, PhD., generálny riaditeľ sekcie poľnohospodárstva Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

V tento deň sa taktiež uskutoční „krst“ Vzorníka holubov, na ktorý vás srdečne pozývame. Zároveň bude možnosť zakúpenia si Vzorníka za 40,- €/ks.

 

Tešíme sa na vašu účasť.

Sekretariát SZCH