XXI. CVZ s medzinárodnou účasťou – prihláška a výstavné podmienky

Dobrý deň milí chovatelia,

v prílohe vám zasielame Prihlášku a Výstavné podmienky na XXI. CVZ s medzinárodnou účasťou, ktorá sa uskutoční v dňoch

24. – 25. 11. 2018 v AX Nitra.

Prosíme vás o dodržanie termínov zasielania (podania) prihlášok, ako aj o úplné vyplnenie prihlášok.

Ďakujeme,

sekretariát SZCH

prihláška na CV 2018

výstavné podmienky 2018

plagat A3_2018

Elektronické prihlasovanie na XXI CVZ:  https://www.cschbohdalov.cz/nitra/ – spustené 25. 9. 2018