XXII. CVZ a III. Vyšehrádska výstava

Milí chovatelia,

dovoľujeme si vám oznámiť, že XXII. CVZ a III. Vyšehrádska výstava sa uskutočnia v dňoch 22. – 24. 11. 2019 s tým rozdielom, že výstava bude pre žiakov ZŠ a študentov OŠ otvorená už v piatok, t.j. 22. 11. 2019 od 9,00 hod.  do 12,00 hod.  Pre ostatnú verejnosť (spojenú s predajom zvierat) bude otvorené v sobotu, t.j. 23. 11. 2019 od 9,00 hod. do 17,00 hod., ako aj v nedeľu, t.j. 24. 11. 2019 od 9,00 hod. do 15,00 hod.

Tešíme sa na vašu účasť.

S pozdravom,

sekretariát SZCH