XXIII. CVZ 2020 – Oznam o neuskutočnení výstavy

Milí chovatelia,

v prílohe vám zasielame oficiálne stanovisko P RR SZCH, v ktorom s poľutovaním oznamujeme, že sa XXIII. CVZ 2020 ako aj všetky sprievodné podujatia NEUSKUTOČNIA.

Ext.list. 302 2020 Oznam o neuskutočnení výstavy

 

sekretariát SZCH