XXIII. CVZ – zmena termínu výstavy, tlačivá, informácie

Milí chovatelia,

dovoľujeme si vám oznámiť, že z dôvodu opatrení zo šírenia pandémie COVID 19 sa XXIII. CVZ , IV. Medzinárodná výstava zvierat Vyšehradskej štvorky  a V. Majstrovstvá Slovenska v Králičom hope  uskutočnia v dňoch 11. – 13. 12. 2020 na AX Nitra s tým rozdielom, že výstava bude pre žiakov ZŠ a študentov OŠ otvorená už v piatok, t.j. 11. 12. 2020 od 9,00 hod.  do 12,00 hod.

Pre ostatnú verejnosť (spojenú s predajom zvierat) bude otvorené : v piatok, t.j. 11. 12. 2020 od 13,00 hod. do 17,00 hod., ako aj  v sobotu, t.j. 12. 12. 2020 od 8,00 hod. do 17,00 hod a v nedeľu, t.j. 13. 12. 2020 od 8,00 hod. do 14,00 hod.

Výdaj ocenení bude prebiehať: 12. 12. 2020 (sobota) od 11. – 16,00 hod., 13. 12. 2020 (nedeľa) od 12.- 14,00 hod.

 

Mladí chovatelia – je nutné v Prihláške zadať rok narodenia chovateľa, inak vás systém zaradí ako „dospelý chovateľ“, od čoho sa odvíja úhrada výstavných poplatkov – klietkovné, ako aj umiestnenie  zvierat v pavilónoch.

Tešíme sa na stretnutie s vami a prajeme veľa chovateľských úspechov.“

Prihláška na CVZ 12 2020

výstavné-podmienky-2020 12

https://www.cschbohdalov.cz/nitra/ – on line prihlášky – aj s návodom na zadanie prihlášky

Veterinárne podmienky

Osvedčenie holuby

Osvedčenie hydina

Osvedčenie králiky

Osvedčenie pre poľnohosp.podniky