XXX. Celoštátna klubová výstava anduliek

Snímka obrazovky 2016-06-02 o 22.33.36

SLOVENSKÝ  ZVÄZ  CHOVATEĽOV            

 Klub chovateľov výstavných anduliek v Bratislave

 

XXX. Celoštátna  klubová  výstava

Termín:                          5.11.2016 (sobota)

Miesto:                          Bošáca – Kultúrny dom

Preberanie vtákov:        7.00 -8.00 hod.

Výstavné podmienky:

  1. Vtáky budú vystavované vo vlastných klietkach.
  2. Výstavný poplatok za jedného vtáka 1 €, ktorý sa uhradí pri preberaní vtákov
  3. Vtáky musia byť krúžkované výlučne vlastnými klubovými krúžkami, bez udania ročníka.
  4. Andulky sa budú posudzovať jednotlivcoch, v pároch a kolekciách.
  5. Pri preberaní vtákov treba predložiť platné veterinárne potvrdenie.
  6. Pri preberaní vtákov treba odovzdať zoznam vystavovaných vtákov na priloženom tlačive.
  7. Posudzovať výstavu bude p. Pechar Petr
  8. Víťazné andulky budú odmenené vecnými cenami.
  9. Výstavný výbor si vyhradzuje právo zmeny výstavných podmienok pokiaľ si to bude vyžadovať priebeh výstavy.
  10. Ukončenie výstavy sa predpokladá v poobedňajších  hodinách.

                                 Tešíme sa na Vašu účasť!