Zájazd na Veľký trh zvierat do Maďarska

Milí chovatelia,

tak, ako každý rok, sa dňa 22. 3. 2020 uskutoční zájazd na Veľký trh zvierat do Maďarska – Monor.

Odchod autobusu 3,15 hod. Senec, 3,30 hod. Ivanka pri Dunaji. Cena zájazdu: 22,- €.

Bližšie informácie podá: p. Peter Nádaždy – 0910 446 407