Základné dokumenty pre chov


Chov športových králikov

Registrovať je možné len odchovy po rodičoch, ktorí sú riadne registrovaní a označení a aspoň jeden z nich splnil podmienky zápisu do Plemennej knihy králičieho hopu SZCH.

Pod registrovanými králičími rodičmi rozumieme:

1. Potomstvo čistokrvných plemien králikov.

2. Krížence typu športový králik = potomstvo po elitných rodičoch.

3. Krížence bez známeho pôvodu, ktoré sa registrujú na základe dosiahnutého výkonu (získali titul Elitný), musia byť označené mikročipom a číslo mikročipu musí byť uvedené v žiadosti o zápis do plemennej knihy. Ak králik označený mikročipom nie je, registrátor udelí králikovi tetovacie značky, ktoré je povinný majiteľ dať králikovi vytetovať.

Do plemennej knihy sa môžu zapísať všetky králiky bez rozdielu plemenného pôvodu, ktoré na oficiálnych pretekoch organizovaných SZCH splnia niektorú z podmienok pre získanie titulu Elitný:

■ preskočia v skoku do výšky 60 cm a viac,

■ skočia v skoku do diaľky 140 cm a viac,

■ štartovali v Elitnej triede na rovinnej dráhe alebo v parkúre.


Žiadosti:

Žiadosť o registráciu králika do plemennej knihy: Zaradenie do plemennej knihy

Žiadosť o registráciu chovateľskej stanice športových králikov: Žiadosť o registráciu chovateľskej stanice

Pripúšťacie potvrdenie: Pripúšťacie potvrdenie

Rodokmeň: Rodokmeň predná stranaRodokmeň vnútro

Všetky žiadosti spojené s chovom a dotazy smerujte na p. Dušana Barlíka: barlik@casopischovatel.sk


Plemenná kniha:

Zoznam chovateľských staníc športových králikov: Zoznam CHS