Zápisnica zo školenie posudzovateľov králikov

Dobrý deň,

v prílohe zverejňujeme Zápisnicu zo školenia posudzovateľov králikov, ktoré sa konalo dňa 6. 4. 2019 v Badíne

 

Zápisnica zo školenia posudzovateľov kr álikov dňa 6.4.2019